WL

 

บริการดูแลคนงาน

 

 

1. รายงานตัว 90 วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 

 

2. ให้บริการดำเนินการต่ออายุวีซ่าและใบอนุญาต ทำงานสำหรับแรงงานต่างด้าวประเภท MOU ที่ ครบวาระ 2 ปี / ครบวาระ 4 ปี

 

 

3. บริการแจ้งเข้า-แจ้งออก

 

4. บริการจัดหาหอพักให้แรงงานต่างด้าว

 

5. บริการจัดหารถรับ-ส่ง

 

6. บริการดูแลคนงานนอกเวลาทำงาน เช่น พาพนักงานไปหาหมอ

 

 

7. ช่วยจัดหาล่ามให้กับโรงงาน

 

8. ช่วยแก้ไขปัญหาคนงานประท้วง

 

  9. ช่วยแปลเอกสารเล็กน้อย (use google translate) ยกเว้น เอกสาร ISO, เอกสารราชการ, ขั้นตอนการทำงาน
  10. อบรมคนงานใหม่ก่อนเริ่มงาน
  11. พาคนงานไปเปิดบัญชีธนาคาร
     

 

 

 

 

 

 WL PROFESSIONAL JOB SERVICE CO.,LTD. บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ดับบลิวแอล โปรเฟสชันนอล จ๊อบ เซอร์วิส จำกัด

140/20 Moo 4 , Napha Sub District ,Muang Chonburi District , Chonburi 20000 Tel. 02-8094242, 098-2495263, 033-640555